MIT R&D Openstelling

13/5/2024

scroll verder

MIT R&D-Samenwerkingsprojecten in het kort

De MIT R&D subsidieregeling ondersteunt mkb'ers die samenwerken aan een nieuw te ontwikkelen product, proces of dienst. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, dat door minimaal 2 mkb’ers wordt uitgevoerd. In veel gevallen is deze regeling een logische opvolging van een MIT Haalbaarheid project.

Rangschikcriteria

Aanvragen worden afgehandeld volgens het tenderprincipe. Dit houdt in dat RVO alle op tijd ingediende projecten beoordeeld, mits ze aan diverse formele criteria voldoen. Alle aanvragen worden beoordeeld op 4 rangschikkingscriteria. Voor elk onderdeel kun je maximaal 25 punten ontvangen.

  1. Innovativiteit: Hoe technologisch vernieuwend is jouw project?
  2. Economische waarde: Welke economische waarde creëer je?
  3. Kwaliteit samenwerking: Hoe vullen de deelnemers van het project elkaar aan?
  4. Positieve impact: Wat is de verwachte positieve impact van jouw project?

Voorwaarden MIT R&D-Samenwerkingsprojecten

Voor alle MIT R&D-Samenwerkingsprojecten gelden dezelfde voorwaarden:

  1. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
  2. De deelnemers van het project vormen een gebalanceerde samenwerking. Dit geldt voor zowel de kostenverdeling als de bijdragen van de deelnemers.
  3. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
  4. Alleen kosten gemaakt door mkb'ers zijn subsidiabel.
  5. De looptijd van een MIT R&D project is maximaal 2 jaar.

Hoogte subsidiebedrag en budget MIT R&D-Samenwerkingsprojecten

Er wordt een onderscheid gemaakt in kleine en grote projecten. Bij een klein project is het minimale subsidiebedrag € 50.000, en het maximale bedrag € 200.000. Bij een groot project is het subsidiebedrag minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject.

Het landelijk budget is € 3.114.722, waarvan maximaal 50% voor grote R&D-Samenwerkingsprojecten is.

Regionale budgetten
Regio Bedrag
Regio Noord
Groningen, Friesland en Drenthe
€ 3.573.333
Regio Noordvleugel € 10.063.590
Flevoland € 939.590
Noord Holland € 6.664.000
Utrecht € 2.460.000
Regio Oost € 6.000.000
Gelderland € 3.760.000
Overijssel € 2.240.000
Regio Zuid
Limburg, Noord-Brabant, Zeeland
€ 7.839.999
Regio Zuidvleugel
Zuid-Holland
€ 8.166.666

Openstelling MIT R&D-Samenwerkingsprojecten

De MIT R&D-samenwerkingsprojecten subsidieregeling kan aangevraagd worden vanaf 11 juni 2024 tot en met 17 september 2024.

Meer weten?

Wederic heeft uitgebreide kennis, ervaring en succes met de MIT R&D-Samenwerkingsprojecten. Het slagingspercentage van de door Wederic ingediende projecten lag in 2023 boven de 80%.

Ben je nog op zoek naar een samenwerkingspartner? Of wil je een idee toetsen? Meld je dan bij ons voor advies en om verdere mogelijkheden te verkennen.