Horizon Europe Civil Security

26/7/2023

scroll verder

Horizon Europe is een zevenjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Het volgt het Horizon 2020-programma en eerdere kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling op. Onlangs is cluster 3 geopend voor aanvragen.

Civil Security for Society

Cluster 3 van Horizon Europe, Civil Security for Society, richt zich op het aanpakken van de uitdagingen die voortkomen uit veiligheidsbedreigingen, zoals cybercriminaliteit, natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen. Er is vanuit Horizon Europe ruim €170 miljoen vrijgemaakt om projecten op dit gebied te ondersteunen.

Om dit doel te bereiken wordt er gewerkt met zogenaamde 'calls'. Hiermee biedt de Europese Commissie financiering voor onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van:

  • Crime and terrorism
  • Border management
  • Resilient Infrastructures
  • Cybersecurity
  • Disaster Resilience
  • Support to security research

Voor wie

Elk type organisatie kan zich aanmelden voor financiering vanuit Horizon Europe, zolang ze de operationele en financiële capaciteit hebben om de voorgestelde taken uit te voeren.

Voor de meeste calls moet je je aanmelden als een consortium van minstens 3 partnerorganisaties uit 3 verschillende EU- of geassocieerde landen. Ten minste één van de 3 partners moet afkomstig zijn uit een EU-land. Naast deze 3 partners kunnen organisaties uit andere landen zich mogelijk bij jouw consortium aansluiten.

Aanvragen

De aanvraagperiode voor Civil Security for Society calls lopen van 30 juni 2023 tot 23 november 2023.

Sommige calls volgen een 2-fasen aanvraagprocedure: je dient eerst een conceptvoorstel in. Als jouw concept succesvol is, stel je de volledige aanvraag op en dien je die in.

Hoe verder?

Wil je meer informatie over Horizon Europe en openstaande calls? Of wil je weten of je in aanmerking komt voor deze Europese subsidieregeling? Neem dan contact met ons op.